Güncel Haber

Yalıtıma Ayrılan Bütçe Ne Kadar Olmalıdır?
Yalı­tım sek­tö­rün geliş­mekte olduğu son yıl­larda, bu tür sis­tem­leri yapı­la­rında konuş­lan­dır­mak iste­yen bir­çok kul­la­nı­cı­dan her biri aynı soruyu sor­mak­ta­dır. Eğer bir
2011 ile binalarda enerji için yeni  dönem
Yalıtımsız binalar yüzünden her yıl ortalama 7.5 milyar doları israf eden ülkemizde, 2011 ile birlikte binalarda yepyeni bir döneme girildi. Artık aynen beyaz eşyalarda olduğu gibi binalarda da Enerji Kimlik

Hurriyet Son DakikaKorozyon ve Deprem PDF Yazdır e-Posta

 

Türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında olması ve yapı stoğunun büyük bir bölümünün betonarme olması nedeni ile temellerde, çatılarda ve gerekli tüm diğer detaylarda su yalıtımı yapılması yapı güvenliği açısından şarttır.Yapıların sudan ve zararlı etkilerinden korunması için suyun yapıların dışında tutulması veya havuzlar, içme suyu depoları,göletler vb.
yapılarda ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir.

Su Yalıtımı; Yapılara suyun girebileceği; temellere, toprak ile temas eden duvarlara, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun sıçrayabileceği seviyenin altındaki dış duvarlara, balkonlara, teras çatılara, eğimli çatılara ve ıslak hacimlere Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz; havuz, su depoları, suni göletler vb. yapılara uygulanır.

Bu konudaki standart ve yönetmeliklerin yetersiz olması haksız rekabeti de körüklemektedir. TÜDER olarak CE belgeleri olmayan üreticilerin ürettikleri kalitesiz ürünlere karşı pazar denetimlerini yapacak kişi ve kuruluşları bilgilendirerek haksız rekabeti önlemeye çalışıyoruz. CE işareti konusunda bütün üreticileri bilgilendirmek ve bitümlü örtü pazarını kalite standartlarını koruyarak büyütmeyi amaçlıyoruz. Su yalıtımının temel öğesi olan Bitümlü Membran, polyester veya cam tülü donatılı olarak, çeşitli polimerlerle modifiye edilen yüksek kaliteli bitümden, çeşitli kalınlıklarda ve gerektiğinde yüzeyine çeşitli kaplamalar uygulanarak üretilir ve bu nedenle her tip özel kullanım için en ideal malzemeyi seçmeye olanak veren geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.Modifiye bitüm sayesinde yalıtım, çok düşük sıcaklıklarda da esnekliğini korur ve çatlamaz. Yüksek sıcaklıklarda ise geç yumuşar, formunu korur. Bu nedenle, her iklim kuşağında güvenle kullanılabilir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, (08.09.2002 tarih ve 24780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) bilindiği gibi, sadece kullanıldıkları yapının 6 temel gereği karşılamasına imkan veren yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmesi prensibini içermektedir.

Bayındırlık Bakanlığı’nın 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ise ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına göre piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin yapılarda kullanım amacına uygunluğuna karar verilebilmesinin, yapılarda karar mekanizmasında rol alan
uygulayıcıların sorumluluğunda olduğu açıktır,ancak uygulayıcı kadar bu konuda düşük fiyatlandırma politikası ve haksız rekabete neden olan uygulayıcılara karşı halkımızın daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiği de göz ardı edilemez.Ülkemizde mantolama (Isı yalıtımı) talebi arttıkca yetkisiz uygulayıcıların sayısı da aynı oranda artmıştır,Bu da haksız rekabet ortamını doğurmakta ve yetkili uygulayıcı firma ve kişileri zor durumda bırakmaktadır.

Isı yalıtımı yaptırırken lütfen standartları inceleyin ve fiyat politikanızı buna göre belirleyin.Unutmayın ki yetkisiz kişilere yaptırılan ısı yalıtımı hem yalıtım sağlamamakta hem binanızın dış cephesine zarar vermektedir.